Vindjeklant

Het ondernemerschap in gemeentelijk programma

Woensdag 21 maart 2019 waren de Gemeenteraadsverkiezingen. Als zzp’er ben je afhankelijk van het lokale beleid van de gemeente waar je gevestigd bent. Hoe goed ken jij de standpunten van de lokale partijen op het gebied van ondernemerschap?

Als ambassadeur van Stichting ZZP Nederland (Gelderland en Overijssel) was ik betrokken bij een evenement voor de Gemeenteraadsverkiezingen in Zwolle. Het werd een interactieve avond waar zzp’ers in gesprek gingen met de toekomstige gemeenteraadsleden en de beleidmakers.

Aan vijf thematafels gaan twee politici en zes zzp’ers met elkaar in gesprek. Geen debat of verkiezingscampagne voeren, maar luisteren naar de ondernemers aan tafel. Aan ieder tafel zat een gespreksleider die zorgde dat alles in goede banen werd geleid en dat iedereen aan het woord kwam.

Vanuit de politiek in Zwolle was er veel belangstelling omdat zij graag willen weten wat er speelt bij de ondernemers. De zzp’ers waren wat sceptischer: ‘Ik heb niets met politiek’ of ‘het maakt toch niet uit wat ik stem, want ze doen toch wat ze zelf willen.’

Heel eerlijk? Ik heb ook altijd zo gedacht.

Sterker nog… ik had me nog nooit verdiept in de programma’s van de partijen, laat staan wat ze doen op ondernemerschap.
Tot ik hoorde dat bij sommige gemeentes het zzpbeleid onder het armoedebeleid valt!

Deze gemeentes focussen op de ‘zielige’ zzp’ers die hobbymatig een bedrijfje zijn gestart en die het financieel niet redden. Gelukkig is dit slechts een klein percentage van al die zzp’ers die gewoon hun boterham kunnen verdienen met hun bedrijf. Maar als dit toevallig in jouw gemeente zo is en er komt een collegeakkoord waarin dit is opgenomen, dan kan dit wel degelijk gevolgen hebben voor jouw bedrijf.

  • Weet jij hoe de politieke partijen in jouw gemeente ondernemerschap stimuleren?

  • Vinden de partijen dat gemeentelijk aanbestedingsbeleid meer moet worden gericht op zzp’ers? En op welke wijze denken ze dit te kunnen gaan doen?

  • Hoe serieus nemen de politici in jouw gemeente de zzp’ers? Of wordt er alleen gekeken naar het MKB?

  • Op welke manier kan jouw gemeente lokale netwerken van zzp’ers faciliteren?

Als er weer gemeenteraadverkiezingen zijn kijk dan eens in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen en dan met name naar het ondernemersbeleid.

Deze blog is ook te lezen op ZZP Barometer waar ik maandelijks een blog voor schrijf.

Copyright © 2023 Vindjeklant | Website door Support by Juul | Alle rechten voorbehouden.